Projekt reklamy
500 zł
Marketing nośników
24 godziny na dobę

Wyszukiwanie zaawansowane

1 zł to 10,000 zł

Znaleziono 0 wyników. View results
Wyszukiwanie zaawansowane

1 zł to 10,000 zł

znaleziono 0 wynik
Your search results

Regulamin

REGULAMIN – OTOBANER.PL z dnia 22.11.2018 r.

I. OGÓLNE WARUNKI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.otobaner.pl prowadzony jest przez firmę Kamil Lizak Brand Creator, z siedzibą w Bolesławcu (59-700), ul. Gdańska 4/5; REGON: 021520648; NIP: 6161504453, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a który to Rejestr prowadzony jest przez Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (są cenami brutto).
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.
4. Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: info@otobaner.pl, lub nr tel: +48 535 592 015.
5. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym. Wskazywany „towar” rozumiany jest jako nośnik reklamowy (dostępny do wynajęcia lub zakupu) za pośrednictwem portalu OtoBaner.pl.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym musi być osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych, lub Firmą.
2. Zakup towaru następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza kontaktowego, ustalenie mailowe, osobiste bądź telefoniczne szczegółów zakupu ze Sprzedającym oraz podpisanie umowy o zakupie/wynajmie powierzchni reklamowej. Po złożeniu podpisów na dwóch jednobrzmiących egzemplarzach umowy, zamówienie uważa się za wiążące.
3. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest codziennie w godzinach 9:00-21:00. Formularze kontaktowe wysłane po godz. 21:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności powierzchni na rynku oraz formy płatności.
4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu tejże, Kupujący jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Kupujący może anulować lub zmienić zamówienie bądź jego część.
5. Zastrzegam sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego nośnika lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy
oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
7. Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.
8. Kupujący ma prawo do Prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (lub przed rozpoczęciem realizacji zamówienia).

III. PŁATNOŚCI

1. Oferujemy następujące metody regulowania zapłaty:
– Przelew na konto firmy. Metoda ta polega na przelaniu na konto naszej firmy kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia.
– płatność online, oferowana przez infrastrukturę bankową ING Banku Śląskiego S.A.

IV. REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
1. Jeżeli klient znajdzie w zakupionej lub wynajętej powierzchni reklamowej wady techniczne wpływające na odbiór reklamy na niej umieszczonej, lub towar jest niezgodny z umową, powinien niezwłocznie skontaktować się z Administracją serwisu OtoBaner.pl.
3. Do wysłanego formularza reklamacyjnego powinien być załączony wypełniony druk reklamacyjny z opisem reklamowanej cechy produktu, a także kserokopia sporządzonej i podpisanej przez dwie strony umowy o zakupie/wynajmiepowierzchni reklamowej.
4.Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię otrzymanej faktury VAT.
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
6. W ramach pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, serwis OtoBaner.pl zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne do wyboru.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia nośnika rekamowego z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
8. W celu uzyskania bliższych informacji na temat reklamacji prosimy o kontakt.
9. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zmian w zamówieniach można dokonać tylko do czasu kiedy nie zostało zrealizowane.
2. W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik niezwłocznie dokona ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych OtoBaner.pl wysyłając wiadomość email na adres: info@otobaner.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 535 592 015.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.otobaner.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.otobaner.pl użyte są w celach informacyjnych.
4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
– połączenie z siecią Internet;
– posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usług;

VI. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Pełna informacja o ochronie danych osobowych przez administratora serwisu OtoBaner.pl, zwłaszcza pod kątem wywiązywania się z obowiązków nakładanych przez zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dostępna jest na stronie www.otobaner.pl, w zakładce „POLITYKA PRYWATNOŚCI”.

Porównanie ofert

full_form